ENGAGING & CREATIVE ONLINE MEETINGS


Kahoot! levererar engagerande lärande till miljarder.

Lärare, studenter, företag och föräldrar använder alla Kahoot! för gruppinlärning, distansutbildning och självstudie överallt!

ATOMS SONJA PREST DELAR SINA BÄSTA TIPS

Sonja Prest, CEO och Learning Management Consultant på ATOM COLLABORATION, håller ofta i online-möten och webinar och delar sina bästa tips för att skapa de bästa förutsättningarna för ett bra möte.

Forskarna på Igloo Software gjorde en enkät på 1 000 personer om vad som irriterar dem när det gäller möten. Hela 29% framhöll att “Möten som använder PowerPoint hela tiden” är en nyckelkälla till irritation. Det finns en anledning till att Jeff Bezos har förbjudit PowerPoint vid Amazons personalmöten.

1: TEKNIK

Vilket system ska du ha? Det finns många olika lösningar idag. Många befinner sig i Microsoft och då känns det naturligt att använda Microsoft Teams. Vi använder själva mycket Microsoft Teams men när jag själv skulle köra digitala möten två heldagar då kände jag att teams inte höll en tillräckligt bra ljudkvalité och valde Zoom istället. Jag tycker också Zoom är en bättre lösning generellt för det möjliggör grupparbeten med många bra funktioner.

2: VIDEO

Se till att Se till att alla använder video i mötet. Det jobbigaste som finns är mörka rum med enbart röster. Jag brukar även säga till deltagare att ändra sin vy så att man som deltagare ser alla i rummet. Det skapar närhet och minimerar risken att vi talar över varandra och avbryter.

3: LJUD

Se till att alla använder mikrofon istället för högtalarna i datorn som ibland skapar dåligt ljud. Öppna upp för att deltagare får ställa frågor men undvik korta medhåll som ”ja eller mm” när andra pratar eftersom det bryter ljudet. Här kan ”mute” vara bra att använda.

4: VIRTUELL BAKGRUND

Varför virtuell bakgrund? Jo, eftersom det är kul och ibland sitter man riktigt olämpligt till och vill inte visa sin bakgrund. I Zoom kan du ha virtuella bakgrunder och Teams så kan man sudda ner bakgrund.  

KOM IGÅNG

%d bloggers like this: