SOCIAL MEDIA

What to Post on Each Social Media Platform: The Complete Guide to Optimizing Your Social Content

ENGAGEMANG”Internetstiftelsens rapport, Svenskarna och internet 2019

HUR BYGGER DU ETT AUTENTISKT VARUMÄRKE?

Vi intervjuade Linda Hugod, Certifierad Coach som arbetar med Value Based Coaching och Employer Branding på Hugod & Friends. Hon menar att vi alla kan jobba med att förtydliga våra personliga varumärken, som hon kallar ”Personal Value Proposition”. Genom att arbeta fram en personlig strategi kommer vi att känna mer meningsfullhet och framgång i livet och i karriären och får ökat engagemang, både inåt och utåt på köpet.

Du brukar prata om Personal Value Proposition, vad är det egentligen?

Precis som arbetsgivare genom sitt EVP (Employer Value Proposition) kan styra hur de vill uppfattas av potentiella kandidater, kan du styra över hur du vill uppfattas genom att tydliggöra ditt PVP (Personal Value Propositon). Ditt PVP är paketeringen av ditt varumärke och är det som gör dig unik, differentierande, trovärdig, autentisk och långsiktigt hållbar. Fråga dig själv vad du vill uppnå och varför och vilket ansvar du är beredd att ta.

Okej, men vart ska man börja om man vill bygga upp sitt PVP? Genom att tydliggöra din vision, dina värderingar och din mission bygger du en image som speglar dig och ditt sanna jag; vem du är, vad du vill, kan och står för. Detta kommer hjälpa dig fatta beslut i en värld full av brus, likaså kommer det att hjälpa dig attrahera möjligheter. Möjligheter som är mer relevanta och genuina. Det kommer att leda till möten, affärer och business som du verkligen vill vara delaktig i. 

%d bloggers like this: