Integritetspolicy

Atom Collab Integritetspolicy

SWEDISH
Uppdaterad: 29 augusti 2023.

Varför och för vem?

På AtomCo. Advice AB, organisationsnummer 559147-1114, (“AtomCo. Advice AB”, “vi”, “oss”, “vår”) värdesätter vi din personliga integritet. Det betyder att vi respekterar och värnar om din integritet och rätten till kontroll och transparens vid behandling av dina personuppgifter.

Denna Integritetspolicy (“Policyn”) är tillämplig för de behandlingar som AtomCo. Advice AB är Personuppgiftsansvarig för. Policyn beskriver övergripande för vilka ändamål vi behöver dina personuppgifter, vilken rättslig grund vi stödjer oss på samt vilka åtgärder vi vidtar för att skydda personuppgifter. Vi informerar även om hur du gör för att utöva de rättigheter du har kopplat till vår behandling av dina personuppgifter.

Policyn informerar om vår hantering av Personuppgifter i de fall du kommunicerar med oss, använder Tjänsten eller besöker vår hemsida https://atomcollaboration.se (tillsammans “Funktioner”).

Definitioner

“Behandling” av Personuppgifter, “Gällande rätt”, “Personuppgifter”, “Personuppgiftsansvarige”, “Personuppgiftsbiträde”, “Registrerad” och “Tjänsten” har samma definitioner som i den befintliga Integritetspolicyn.

AtomCo. Advice ABs personuppgiftsansvar

Informationen i denna Policy omfattar Behandling av Personuppgifter som AtomCo. Advice AB är Personuppgiftsansvarig över.

  • Vi tillhandahåller en informationshemsida med information om Atom Collab och hur man kommer i kontakt med oss.
  • På hemsidan finns också instruktioner om hur man kommer i kontakt med oss.

AtomCo. Advice ABs behandling av personuppgifter

Vi har ett ansvar att beskriva och visa hur vi lever upp till de krav som ställs på oss när vi behandlar dina Personuppgifter. Det här avsnittet syftar till att ge dig en förståelse för vilka typer av personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål.

Registrerade och lagringstid

Användare av Tjänsten, potentiella kunder och kunder – dessa kategorier definieras och behandlas på samma sätt som i den befintliga Integritetspolicyn.

Cookies

Personuppgifter tillhörande besökare till vår hemsida kommer att behandlas i enlighet med vår cookie policy.

AtomCo. Advice AB använder cookies och liknande spårningstekniker för att bl.a. analysera hur Funktioner används så att vi kan ge dig den absolut bästa användarupplevelsen. Mer information om hur vi använder cookies finns i vår Cookie Policy (https://atomcollaboration.se/cookie).

Behandlingar och ändamål, tillgång till dina personuppgifter, rättsliga grunder, dina rättigheter, hur du använder dina rättigheter och överföring av personuppgifter – dessa punkter behandlas på samma sätt som i den befintliga Integritetspolicyn, med den skillnaden att all kontaktinformation byts ut till AtomCo. Advice ABs kontaktinformation.

Dataskyddsansvarig: louise.papuciu@atomcollaboration.se

För att utöva dina rättigheter, kontakta oss på info@atomcollaboration.se.