Change Lab

Startpunkten för dem som vill skapa, transformera och göra skillnad

Utforska framtiden med Atom Change Lab

Förändring betyder utveckling. Även för oss på Atom Collab.

Vi lever i en tid av snabb utveckling och förändring. För att överleva och växa behöver företag, organisationer och människor anpassa sig och förändras i samma hastighet. Det är först då vi kan fortsätta vara relevanta, framgångsrika och anställningsbara i framtiden. Och vi har bestämt oss för att inte gissa, eller för den delen stressa fram lösningar. Vi har därför startat samarbeten med företag, forskare och intressenter som sitter på värdefulla insikter och grundad kunskap.

Ett utrymme för utforskande

Change Lab är Atom Collabs utforskande utrymme där vi genom dialog med våra kunder, samarbetspartners, forskare och andra intressenter i samhället skapar projekt, initiativ och utveckling av innovativa lösningar och produkter med syftet är att skapa nytta för samhälle, organisationer och människor. Change Lab är startpunkten för dem som vill utforska framtiden och skapa, förändra och göra verklig skillnad. Här ger vi dig en arena för samarbeten och dialog där du kan vara med och forma morgondagen tillsammans med oss. Tanken är att vi genom samverkan med olika aktörer och företag tar vidare en del insikter till faktiska projekt.

Pågående Projekt i Change Lab

Skills är vår tids ”nya valuta” där vi människor jagar olika sätt att bygga på med framtida skills för att fortsätta vara relevanta på arbetsmarknaden. I serien ”Snacka om Skills” har vi startat en dialog tillsammans med olika professionella inom lärande och utveckling för att kunna hjälpa varandra på den här resan som vi har intervjuat och filmat.I serien diskuteras bland annat vikten av att ha en lärande kultur, power skills och ledarskapet.

Skills Lab

Dialog och delande av insikter där 12 seniora ledare inom lärande och utveckling träffas under fyra tillfällen. Fokus är på hur omvärldens snabba förändringar påverkar utveckling av ledare och medarbetare. Under sessionerna fördjupar vi oss och diskuterar vad som på riktigt krävs av oss för att kunna möta framtidens snabba utveckling och utmaningar – med fokus på skills, lärande och utveckling och strategisk kompetensförsörjning. Vi bjuder in gäster och forskare som delar med sig av sin kunskap i aktuella ämnen.

Power Skills

Tillsammans med forskaren Maria Sundström (Karolinska institutet) och produktionsbolaget Local Glimpse, driver vi projektet Power Skills. Vi strävar efter att stärka samhällets, näringslivets och individers förmåga att hantera förändring genom att utveckla nödvändiga Power Skills. Vill du bli pilotföretag för att stärka framtida förmågor hos ledare och medarbetare – Kontakta oss

Pågående projekt i samhället

Paraply - Kommunikationsverktyg för skydd och stöd

Paraply arbetar för barns rätt till en uppväxt fri från sexuellt våld och övergrepp. Genom vår pågående insamling, som stödjer skapandet av ett digitalt verktyg, kan vi gemensamt underlätta kommunikationen mellan barn och vuxna för att förebygga sexuella övergrepp.

Läs mer om Paraply och det pågående projektet:
https://www.paraply.org/crowdfunding

Månadens kompetensfråga

Avsnitt 1: Hur skapar man effektiva och motiverade team

Podcast avsnitt
Månadens kompetensfråga avsnitt 1: Hur skapar man effektiva team

I vårt första avsnitt diskuterar Louise Papuciu och Andreas Lundberg (expert inom teamutveckling)  hur ledare och individer kontinuerligt behöver anpassasig, förbättra sig, lära sig och utvecklas för att hänga med dagens snabbt föränderliga värld och hur man med hjälp av metoden AAR kan öka den interna kunskapsdelningen med 75% 

Lyssna på avsnittet här: https://www.podbean.com/eas/pb-vstd5-1543aaeI

Starta ett samarbete med oss i Change Lab

Change Lab är ett kreativt nätverk där visioner kan bli till verkliga
samarbeten och framgångsrika projekt. Har du en idé om framtidens
lärande och utveckling, kontakta oss så pratar vi om det kan vara av
intresse att inleda ett samarbete.

Handla produkter

Utforska våra produkter för att optimera ditt lärande

Med våra resurser kan du snabbt accelerera lärandet och bli ännu effektivare i ditt arbete. Upptäck alla produkter.