Våra konsulter hjälper dig att utveckla din organisation

Du kan känna dig trygg i att anlita våra konsulter som har bred erfarenhet inom HR, teknik, lärande, mångfald och inkludering, kommunikation, IT, affärsutveckling och förändringsledning. Vi analyserar din organisations behov och utmaningar och arbetar tätt tillsammans med dig för att skapa resultat.

Bli en lärande organisation

En lärande organisation i praktiken handlar om ett samspel mellan lärande ledarskap, teknik och beteenden. Ta hjälp av våra erfarna konsulter som tar er från strategi till handling.

Vi har dedikerade konsulter med omfattande erfarenhet av att stärka och utveckla lärande organisationer. Vårt mål är att hjälpa dig skapa grunden för en lärande kultur och struktur där medarbetare känner sig uppmuntrade att ständigt förbättra sig och dela med sig av sin kunskap till kollegor. Genom att anlita våra experter sätter du fart på en förändring som ger konkreta resultat.

Våra konsulter genomför en gedigen nulägesanalys och formulerar tillsammans dig en vision, en strategi och konkreta aktiviteter. Vi hjälper dig att visualisera strategin i presentationer som underlättar intern kommunikation med intressenter och viktiga beslutsfattare. Vi är din partner och ditt bollplank hela vägen från nuläge till implementering av förändringar.

Skapa en lärande kultur

Vill du få till en lärande kultur där medarbetare inspireras till ett Growth mindset och får utveckling att hända varje dag? Anlita våra konsulter som har lång erfarenhet av initiativ som stärker lärande kulturen.

En lärande kultur där tillit, öppenhet och reflektion är viktiga dagliga beteenden ökar enligt forskning både välmående, innovation och produktivitet. Det gör också att dina medarbetare stannar längre.

Vi synar organisationens existerande kultur och identifierar vad ni behöver göra för att få lärande kulturen att hända i praktiken. Vi utgår från frågorna varför, vad, hur, när och vem för att formulera en strategi och konkreta aktiviteter. Tillsammans med dig utvecklar vi en lösning och ett paketerat koncept som är färdigt att lansera.

Förstudie – hitta er plats för ständigt lärande

Vill ni skapa en gemensam digital plats där ni söker kunskap och utvecklas varje dag? Vår förstudie och evidensbaserade enkät tar tempen på lärande kulturen och strukturen i er organisation.

För att kunna utvecklas som människor och organisationer måste vi på ett enkelt, flexibelt och snabbt sätt kunna uppdatera vår kompetens och dela kunskap med varandra – både fysiskt och digitalt. Oavsett om du redan har befintliga system där du vill integrera lärande, eller om du överväger att välja en lärplattform, kan vi hjälpa dig att fatta rätt beslut.

Vi genomför en nulägesanalys där vi kartlägger behov, befintligt lärande, system och omvärld som hjälper dig inför framtidens förändringar. Vi kombinerar vår tekniska kompetens med vår förståelse för lärande och utveckling för att ta fram en optimal strategi och aktiviteter för din målgrupp. Vi stöttar dig hela vägen, från planering till implementering och uppföljning.

Projektledning & Förändringsledning

Oavsett om du ska ro ett projekt i hamn eller behöver stöd i att genomföra en större förändring inom HR eller IT kan du ta hjälp av våra erfarna konsulter. Vi hjälper dig att identifiera hinder och möjligheter för att lyckas i ditt uppdrag.

Dagens snabba förändringar i världen skapar ständigt nya komplexa utmaningar i organisationer. Vårt dedikerade team av erfarna konsulter ser till att din resa från plan till utförande blir en välhanterad och effektiv process som når utsatta mål.

Vi ställer dig de rätta frågorna som säkerställer rätt strategi, planering och aktiviteter som skapar en bra grund och ger dig rätt stöd i hela projektet. Vår mångsidiga expertis inom områden som HR, teknik, och förändringsledning gör att vi kan skräddarsy lösningar som passar just din organisations unika behov.

Vår process

01

Nulägesanalys

Vi tar reda på var ni står idag och identifierar hinder, möjligheter och behov. Vi tar en närmare titt på er vision, strategi, resurser, ramverk och existerande system och metoder. Vi sätter ihop en projektgrupp, undersöker målgruppens behov, intervjuar och genomför en GAP-analys. Genom detta kan vi få en klar bild av nuläget och era specifika behov. Leveransen är en analytisk och underbyggd rekommendation i presentationsformat.

02

Framtidsplan

Vi formulerar en tydlig målbild och en övergripande aktivitetsplan. Vi klargör vilka kompetenser som krävs för att lyckas med en framgångsrik förändring och skapar tillsammans en motivationsplan för att säkerställa att samtliga målgrupper är med på resan. Vi hjälper dig att visualisera lösningen i presentationsformat som hjälper dig att presentera för intressenter och viktiga beslutsfattare.

03

Aktivera lärandet

Beroende på var ni befinner er i förändringen hjälper vi dig att implementera ett pilottest, formge en digital plats eller utforma ett koncept som aktiverar nya beteenden. Vad vi än väljer för gemensam väg framåt gör vi ett test som vi följer upp och anpassar för implementering i hela organisationen. Vi stöttar dig även i att formulera en kommunikations- och lanseringsplan för olika intressenter och målgrupper i hela organisationen.

0 %

av medarbetare stannar längre på företag som investerar i deras lärande och utveckling.

0.1

gånger högre intäkt per anställd får företaget om ni investerar i att skapa en lärande kultur.

1 %

utvecklingsinitiativ som innefattar självständigt lärande visar samband med ett hållbart välmående

1 %

högre innovationsförmåga när du har en lärande organisation

Från strategi till handling

Våra konsulter har lång erfarenhet av att rusta organisationer med lösningar inom lärande och utveckling. Vi erbjuder ett spektrum av tjänster och verktyg som hjälper organisationer, ledare och medarbetare att utvecklas i takt med världens snabba förändringar. Oavsett om du behöver strategisk rådgivning, innovativa produkter, eller hjälp med att designa en utbildning finns vi här för att stötta dig.