När team i förändring kör fast

Man brukar säga att det inte går att ha för många förändringar på gång samtidigt. Men i dagens företagsklimat är det nästan omöjligt att inte ha det. AI, ekonomiska utmaningar, oro, hybrida arbetssätt, jakten på välmående, ökad mångfald och mötet med nya generationer, roller och stora kompetensomställningar präglar våra arbetsplatser just nu.

Som extern konsult är det inte helt ovanligt att hamna mitt i en eller flera förändringar. Ofta används vi till och med som ett strategiskt verktyg för att accelerera förändringen. Det är okej, den rollen tar vi oftast gärna då de flesta av oss trivs och drivs av få vara med och göra skillnad.

Men ibland kan vi stöta på patrull där teamet som ska driva förändringen inte helt lirar med varandra. Då är det lätt att hamna i diskussioner om vad man ska göra än att faktiskt börja göra det.

Teamet kommer inte vidare och förankring och interna möten kan pågå i flera år. När det sen efter några år börjar en ny chef och nya förändringar börjar innan den första ens är i mål. Det här är ett dilemma som kan vara svårt att hantera.

Tidigare har jag försökt skapa en trevlig atmosfär för att komma snabbare fram. Men det är inte i de personliga relationerna det skaver. Det är de professionella relationerna, respekten och tilliten till varandra och varandras kompetenser du måste förstärka.

Här är mina 7 viktigaste tips för att leda ett team i förändring som inte lyckas komma framåt:

  1. Ta hand om det grundläggande – att alla i teamet mår bra, inte är överbelastade och har rätt förutsättningar för att klara förändringen. Se till att arbetssätt, kommunikationskanaler och en effektiv möteskultur är på plats.
  2. Formulera och kommunicera en tydlig förändringsvision och se till att alla förstår varför förändringen måste ske och kan ”skriva under på den”. Låt dem göra ett aktivt val att vara med eller inte. Bryt ner visionen till tydliga mål. Klargör vem som äger förändringen.
  3. Det ska vara glasklart vilken roll varje medarbetare i teamet har kopplade till målen – vilket ansvar och vilka aktiviteter och arbetsuppgifter ska alla fokusera på för att bidra? Om alla vet vart de ska är det enklare att förstå vad som förväntas av dem och bidra.
  4. Jobba med att se till alla i teamet respekterar varandras unika kompetens och hur de kan bidra. Om medlemmarna ser gruppens mångfald, färdigheter och styrkor som värdefulla, kan det öka samarbetsviljan. Skapa ett öppet samtalsklimat där alla vågar tala öppet om vad de är bra på och mindre bra på.
  5. Fokusera på lösningar i stället för att skuldbelägga. Prata ofta om uppnådda delmål, prestationer och resultat för att hålla siktet på målet och undvika onödiga konflikter. Låt teamet själva identifiera gemensamma värderingar och normer för hur de vill behandla varandra för att lyckas.
  6. Teamet är inte ”en familj”, det är en professionell arbetsgrupp som ska nå sina mål. Poängtera att det sker bäst genom respektfullt och professionellt samarbete. Var tydlig med att personliga åsikter och konflikter ska hållas utanför.
  7. Följ upp och reflektera ofta både individuellt och tillsammans. Det banar väg för öppenhet och tillit i teamet. Om något går fel, hjälp teamet att se det som en värdefull lärdom. Vi utvecklas tillsammans genom varandras framgångar och misstag.Läs gärna mer om hur vi kan hjälpa dig:

https://atomcollaboration.se/sv/konsulter/

Få hjälp med att skapa effektiva team genom verktyget reflektion:

https://atomcollaboration.se/sv/product/onlinekurs-skapa-effektiva-team/Skriven av Tereza Kennedy Olsen CEO, Creative Director & Founder, Atom Collaboration

Relaterade artiklar

AI-tekniken, den som påverkar vår vardag, vårt samhälle och vår framtid. Tillsammans med teknikbloggaren, föreläsaren och journalisten, Elin “Teknifik” Häggberg, utforskar vi de senaste trenderna och framtidsutsikterna inom artificiell intelligens. *Transkriptet har redigerats för längd och tydlighet* Louise Papuciu: Min första fråga till dig är: Vart kommer ditt stora teknikintresse

Att lärande och utveckling har fått en plats på den strategiska agendan är det inget snack om. Alla pratar om vikten av lärande, kompetensförsörjning, upskilling och reskilling. Det är såklart fantastiskt att så många bidrar till dialogen och är med och poängterar vikten av utveckling. Men trots att vi pratar

Många pratar om att skapa en lärande kultur. En lärande kultur är viktigt för att det kan hjälpa till att nyttja medarbetares fulla potential och på så sätt få företaget att utvecklas. “Det största drivmedlet att nå sina affärsmål beror på styrkan i en organisations lärande kultur”, säger Josh Bersin