Skapa framgångsrika utbildningsupplevelser

Utforska vår produktionsavdelning som är inriktad på att forma moderna och effektiva utbildningskoncept och läranderesor. Här kombinerar vi digitalt och fysiskt lärande, kommunikation, metoder och teknik för att skapa utbildningar som inte bara engagerar, utan även driver verklig förändring i din organisation.

Design av utbildning

Vi designar och anpassar utbildningar och kunskapskampanjer som verkligen gör skillnad. Med vårt erfarna team hjälper vi dig att konceptualisera och producera innehåll som engagerar och når din målgrupp.

Vi tar en helhetsapproach som inkluderar både digitala och fysiska utbildningsformer för att maximera effekt och skapa önskade resultat. Vårt utbud inkluderar mikrolärande, e-utbildning och kommunikationsmaterial för utbildningsinsatser, internkommunikation och sociala medier. Från idé till färdigt produktionsmaterial tar vi hand om allt – från text och design till produktion och implementering.

För oss handlar det om att erbjuda verkligt värde. Dela din vision och dina idéer med oss, och tillsammans formar vi ett unikt innehåll och budskap som sticker ut och levererar resultat.

Konceptutveckling

Är du ansvarig för ett initiativ som har behov av att designa ett koncept? Vi arbetar tillsammans med dig för att ta fram en visuell paketering som visar hur digitalt innehåll, fysiska aktiviteter och kommunikationsinnehåll samverkar för att nå din målgrupp.

Vår metod baseras på lång erfarenhet av design av utbildning, kommunikationsinnehåll och beteendedesign. Vi kan hjälpa dig att sparka i gång en kultur, skapa en riktigt bra introduktionsutbildning, nå fram med en viktig fråga som ökar engagemang eller utveckla medarbetare i ett specifikt ämne.

Oavsett om du behöver utforma digitalt innehåll, fysiska aktiviteter eller kommunikationsstrategier för att nå din målgrupp, arbetar vi tillsammans med dig för att skapa en visuell paketering och ett innehåll som imponerar.

På Atom Collab har vi en passion för att omvandla idéer till verklighet. Låt oss samarbeta och ge din idé, utbildning eller kunskapskampanj den kraft och kreativitet som det förtjänar.

Aktivera din lärande kultur

Vårt etablerade lärandekoncept, #learnability, aktiverar nya beteenden för att stärka er lärande kultur. Vi utgår från vår flexibla färdiga lösning och skräddarsyr och anpassar varumärke och innehåll till din organisation.

Det färdiga konceptet bygger på forskning och beteendedesign med målet att inspirera och stimulera nya beteenden som främjar dagligt lärande på arbetsplatsen, och är kombination av digitalt och fysiskt mikrolärande riktat mot ledare, medarbetare och team. Materialet kan smidigt implementeras i olika plattformar som LMS, LXP, Intranät eller Microsoft Office 365.

Vi arbetar tillsammans i idémöten, workshops och arbetsmöten för att anpassa konceptet efter dina behov. Eftersom vi arbetar utifrån ett färdigt underlag krävs det minimal tid och arbetsinsats från dig och organisationen och implementering och lansering går så snabbt som du önskar.

0 %

av medarbetare stannar längre på företag som investerar i deras lärande och utveckling.

0.1

gånger högre intäkt per anställd får företaget om ni investerar i att skapa en lärande kultur.

1 %

utvecklingsinitiativ som innefattar självständigt lärande visar samband med ett hållbart välmående

1 %

högre innovationsförmåga när du har en lärande organisation

Från strategi till handling

Våra konsulter har lång erfarenhet av att rusta organisationer med lösningar inom lärande och utveckling. Vi erbjuder ett spektrum av tjänster och verktyg som hjälper organisationer, ledare och medarbetare att utvecklas i takt med världens snabba förändringar. Oavsett om du behöver strategisk rådgivning, innovativa produkter, eller hjälp med att designa en utbildning finns vi här för att stötta dig.