Köpvillkor

Atom Collab köpvillkor

SWEDISH
Uppdaterad: 2 november 2023.

1. Allmänna villkor

Dessa köpvillkor (“Villkoren”) gäller för alla köp som görs från AtomCo. Advice AB (organisationsnummer 559147-1114), med besöksadress Atom Collab Epicenter Stockholm, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm (“Atom Collab”). Genom att genomföra ett köp från Atom Collab, bekräftar du att du har läst, förstått och godkänt dessa Villkor.

2. Betalningsvillkor

Kunder kan välja att betala med kort genom Stripe eller via faktura. Vid betalning via faktura ska betalningen vara Atom Collab tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum, om inget annat överenskommits.

3. Leverans och Tillgänglighet

Digitala produkter blir tillgängliga för nedladdning så snart betalningen är genomförd. Produkterna levereras i olika format, exempelvis PDF, ZIP eller SharePoint. För fysiska kurser med tillhörande digitala tjänster, fastställs det fysiska momentet genom direkt överenskommelse mellan Atom och kunden. Nedladdningslänkar för digitala filer skickas via e-post.

4. Användarlicenser och Begränsningar

Varje köp av digital produkt innebär en licens för användning av en individ inom er organisation. Vidareförsäljning eller otillåten distribution av filerna är förbjuden. Vid användning av filerna av flera individer inom samma organisation, krävs ytterligare licenser.

5. Återbetalning och Avbokning

Återbetalning erbjuds inte. Om filerna är defekta eller länkarna inte fungerar, kommer vår support att bistå med korrekta filer. Avbokningar av workshops debiteras enligt överenskommelse mellan parterna. Vi strävar efter rättvisa och rimliga avbokningsvillkor.

6. Sekretess och Dataskydd

Vi hanterar alla kunduppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och gällande dataskyddslagar, inklusive GDPR. Vår integritetspolicy finns tillgänglig på vår webbplats.

7. Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att våra produkter ska vara av hög kvalitet och relevanta för er verksamhet. Vi garanterar dock inte att produkterna kommer att uppfylla alla specifika krav eller att de är felfria.

8. Underleverantörer och tredjepartstjänster

För att tillhandahålla vissa tjänster, såsom hosting av kurser och enkäter, kan Atom Collab använda sig av underleverantörer. Skillboost Europe AB (“Skillboost”) är en sådan partner som vi anlitar för att säkerställa högsta möjliga kvalitet och tillgänglighet på våra tjänster. Vid användning av tjänster som hostas av Skillboost godkänner du även deras användarvillkor och säkerhetsprotokoll.

Säkerhetsdokumentation och ytterligare information om hur Skillboost hanterar och skyddar dina data kan hittas på deras webbplats via följande länk: https://academy.skillboost.io/activity/98a165c5-af21-41ff-8788-d6eafa15b8fc

9. Tvistlösning

Vi strävar efter att lösa eventuella tvister genom direkt kommunikation. Om tvisten inte kan lösas, kan en oberoende medlare involveras. Om tvisten fortfarande inte kan lösas, ska ärendet överlämnas till Tingsrätten i Stockholm.

10. Ändringar av Villkor

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i dessa Villkor. Alla ändringar kommer att kommuniceras på vår webbplats och gäller från och med det datum de publiceras.

11. Lagval och Jurisdiktion

Dessa Villkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister som uppstår ur dessa Villkor ska avgöras enligt svensk lag och av svensk domstol.

12. Kontaktinformation

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta: