Snacka om skills: Vilka Power skills ska vi satsa på för att vara redo för framtiden?

Att medarbetare har rätt skills, rätt förhållningssätt och rätt förutsättningar är ett av näringslivets främsta konkurrensmedel. Vi vet också att upskilling och reskilling av medarbetare är en avgörande investering för framgång med tanke på att vi måste takta världens snabba förändringstakt kring digitalisering, automatisering och nya hållbara lösningar. Det hjälper också till att både attrahera nya talanger och behålla medarbetare.

Om du som ledare vill lyfta kompetensutvecklingsarbetet i din organisation eller ditt team till nästa nivå kan det vara värdefullt att satsa på att investera i en upskilling-strategi. I en intressant rapport ”Workplace Learning & Development Trends 2022” från SHRM svarar 8 av 10 HR-chefer att företagets upskilling-erbjudande bidrar till att attrahera (83%) och behålla medarbetare (86%). I snitt har 76% av medarbetarna svarat att de mer troligt stannar längre på arbetsplatser om det erbjuder kontinuerlig upskilling. Samma undersökning visar att 8 av 10 anställda (84%) säger att det är viktigt att få utvecklas i Power skills och 76% av HR-cheferna uppger att de troligtvis kommer att fokusera på att erbjuda Power skills inom de kommande 12 månaderna.

Power skills – vad är det nu igen?

Innan vi pratar mer konkret om de Power skills som är mest relevanta att satsa på kan det vara bra med en kort repetition av begreppen; Capabilities är mer strategiska övergripande förmågor. Hard skills är tekniska färdigheter och Soft skills är mer mjuka sammansatta beteenden där många av dessa i dag kallas Power skills för att det är värdefulla skills som taktar omvärldens snabba förändringar. Hard skills har historiskt dominerat arbetsmarknaden och är lättare att lista i ett CV, men de går oftast idag och i framtiden att ersättas med teknik. Bara för att du är en bra programmerare behöver det inte betyda att du är bra på att hålla deadlines, samarbeta och kommunicera med andra eller bidrar till att lösa större problem. Men det har visat sig att företag som har medarbetare där merparten har en bred mix av skills genererar högre innovationsgrad och ökad produktivitet. För medarbetare har det i många fall lett till förbättrad hälsa och högre inkomst.

För några år sedan arbetade jag tillsammans med en kund med en AI-utbildning för HR. Efter många vändor med en av ämnesexperternas utbildningspresentationer landade vi i att huvudbudskapet ändå till slut måste bli att vi måste utvecklas i dynamisk takt tillsammans med AI-utvecklingen. Vi vet såklart redan i dag en del av vad som krävs för kunskaper och beteenden kring AI-insatser men det är svårt att sia om vad vi behöver för kunskaper imorgon. Samma tankesätt gäller egentligen all utveckling i förhållande till världens snabba förändringar, vad och hur vi behöver lära oss. Det är också svaret på vilket Power skill som är den absolut nödvändigaste vi bör utveckla först – Learnability. För om vi alla tar ansvar och har färdigheter och vanor där vi ständigt utveckla oss själva i områden vi både vill och behöver för att utföra våra arbetsuppgifter så kan vi också utveckla oss i takt med omvärldens förändringar inom praktiskt taget vad som helst. Här kan vi företag och organisationer ta ansvar för att guida medarbetare i generella framtida skills, de skills som behövs i företaget och i olika roller och erbjuda ett smörgåsbord av olika skills.

Men vi landar alltså i att Learnability, alltså förmågan att lära kontinuerligt och ta ansvar för sin egen utveckling, är den mest grundläggande Power skill som företag först och främst bör satsa på.

Men vilka andra Power skills ska företag satsa på för att vara rustade för framtidens utmaningar?

Tio av sexton viktiga framtida skills som World Economic Forum har identifierat är just Power skills (även om de i rapporten kallas soft skills). För att ytterligare förstärka vikten av Power skills förutspår även Deloitte i en rapport att Power skills kommer att stå för 2/3 av alla jobb år 2030 och antalet att jobb i Power skills-intensiva yrken förväntas växa med 2,5 gånger mer än andra yrken. Det är en lika stor transformation och trend som till exempel övergången från “arbetskraft” till “tjänstemän”.

Efter en ganska snabb analys av rapporter och artiklar publicerade av de större konsult- och trendanalys-företagen handlar de flesta framtida Power skills om att utveckla framgångsrika beteenden som till exempel Kreativt tänkande, Samarbete och Emotionell intelligens. Om medarbetare själva får välja ligger Ledarskap självledarskap, ”wellbeing” (välmående) och problemlösning högt på listan (i samma rapport som nämnd innan från SHRM uppger 54% att ledarskap är den mest önskade färdigheten).

Alla analysföretag har olika rubriker och underrubriker men vissa mönster är återkommande i flera rapporter som går att koka ner och baka samman till fem områden.

5 viktiga Power skills att satsa på som företag:

1. Learnability / Adaptation (anpassas till omvärldens föränderlighet och kontinuerligt lärande)

2. Ledarskap och Självledarskap kopplat till beteenden som ger Effektivitet och Produktivitet

3. Kritiskt tänkande, Analytiskt tänkande och Problemlösning

4. Emotionell and Social intelligens och Kognitiv intelligens utifrån empati som leder till bättre Kommunikation och Samarbete

5. Kreativt och Innovativt tänkande

Bild: Exempel på hur du kan bryta ner framtidens Power skills i en taxonomi i en skills-strategi.

Ingen av oss kan vara bra på allt, eller för den delen utveckla allt hela tiden. Det kravet kan vi inte heller lägga på våra medarbetare. Men poängen är att oavsett om det handlar om vad vi ska erbjuda våra medarbetare som företag kring upskilling eller hänga med i världens förändringar som medarbetare så kan vi konstatera att Power skills är väl investerad tid – den sortens skills blir aldrig inaktuella oavsett vad framtiden bär med sig. Man kan säga att hårda skills varierar beroende på jobb eller roll, men Power skills krävs för varje jobb. Oavsett om en medarbetares roll är specialiserad och av teknisk karaktär eller annat, kommer denna alltid ha stor nytta av att kunna visa bland annat anpassnings- och kommunikationsförmåga. Men om vi väljer att arbeta fram en skills-strategi där Power skills är våra paraply-skills som kan verka brett i hela organisationen och gynna alla medarbetare och mobilitet måste vi samtidigt vi ta hänsyn till att utveckling av Power skills inte sker i en handvändning. Det tar åratal av träning och erfarenheter för att kunna säga att du äger en Power skill. Som Josh Bersin på Deloitte uttrycker det:

Hard Skills are soft (they change all the time, are constantly being obsoleted, and are relatively easy to learn), and Soft Skills / Power skills are hard (they are difficult to build, critical, and take extreme effort to obtain).

Men om vi börjar nu och väljer rätt väg där vi erbjuder utveckling av framtida skills till våra medarbetare så ger vi dem och organisationen en chans att vässa dem över tid. Då blir vi också mer redo för framtidens utmaningar, oavsett vad som väntar bakom knuten.

Källor

https://betterhumans.pub/top-10-power-skills-you-should-learn-this-year-e9be3ae5bde1

https://blog.udemy.com/top-power-soft-skills-work-2022/

https://www2.deloitte.com/au/en/pages/economics/articles/soft-skills-business-success.html

The Top 10 Most In-Demand Skills For The Next 10 Years (forbes.com)

https://www.edvantic.com/blog/learnability-the-most-important-skill-of-the-future

Relaterade artiklar

Att medarbetare har rätt skills, rätt förhållningssätt och rätt förutsättningar är ett av näringslivets främsta konkurrensmedel. Vi vet också att upskilling och reskilling av medarbetare är en avgörande investering för framgång med tanke på att vi måste takta världens snabba förändringstakt kring digitalisering, automatisering och nya hållbara lösningar. Det hjälper

AI-tekniken, den som påverkar vår vardag, vårt samhälle och vår framtid. Tillsammans med teknikbloggaren, föreläsaren och journalisten, Elin “Teknifik” Häggberg, utforskar vi de senaste trenderna och framtidsutsikterna inom artificiell intelligens. *Transkriptet har redigerats för längd och tydlighet* Louise Papuciu: Min första fråga till dig är: Vart kommer ditt stora teknikintresse

“Du kan aldrig stiga ner i samma flod två gånger”, lär den grekiske filosofen Herakleitos en gång förklarat. Uttrycket Panta Rei, vilket från Grekiskan kan översättas till “Allt flyter”, syftar till att allt ständigt är i rörelse, förändras och flyter vidare. I dagens snabba och ständigt skiftande värld diskuterar Louise