Möjliggör People Growth

Hur skapar du en arbetsmiljö där ständiga förbättringar, innovationer och initiativ är en del av vardagen?

Du som företagsledare är förmodligen bra på att delegera ansvar, utveckla ledare och hitta sätt som främjar bolagets tillväxt. Allt detta är såklart viktiga aspekter för att kunna bygga ett hälsosamt och lönsamt företag. Men det finns en till aspekt som ofta kommer längre ner på prioriteringslistan och det är förmågan att skapa engagemang och möjliggöra tillväxt hos alla anställda.

En Gallup-undersökning visar att 87 % av millennials (och 69 % av resterande generationer) ser utvecklingen som en högprioriterad fråga när de väljer sina arbetsgivare och att det påverkar hur länge man väljer att stanna kvar. Det är nog skäl för att du som ledare ska ta det på allvar och se till att börja satsa ännu mer på att främja möjligheter till utveckling. Om dina medarbetare utvecklas blir de mer engagerade – och det är bevisat att företag med många engagerade medarbetare växer snabbare och nyanställer fler.

Här har du 5 tips för att skapa en arbetsmiljö som främjar people growth:

  • Öka transparensen i företaget och ge anställda en chans att uttrycka tankar och känslor.
  • Sätt upp tydliga mål och riktningar som förstärks av feedback, erkännande och support.
  • Stärk känslan av gemenskap där anställda upplever ökat delat ansvar och enklare hittar gemensamma intressen och utmaningar.
  • Tänk bortom formell utbildning. Utveckling måste inte ske i klassrum eller genom isolerade traditionella e-learning kurser. Skapa istället arenor för anställda där de kan dela kunskap, diskutera och lära av varandra, där de kan diskutera trender och hitta kollegor med liknande utmaningar.
  • Gör utvecklingen lättillgänglig – tänk mobilt, här och nu, socialt och digitalt. Spegla hur de anställda lär sig saker och utvecklas privat.

Sist men inte minst är det bästa tipset att skapa en kultur där ni firar segrar men där det också är okej att begå misstag, och se till att anställda även utvecklas genom att lära sig av misstag. Låt anställda leva efter devisen ”testa, utvärdera, utvecklas” – på det sättet blir de bättre på det de gör och mer engagerade, vilket gör bolaget mer framgångsrikt.

#peoplegrowth #learningculture #psykologisktrygghet #learnability

Skriven av Atom Collaboration

Relaterade artiklar

Många pratar om att skapa en lärande kultur. En lärande kultur är viktigt för att det kan hjälpa till att nyttja medarbetares fulla potential och på så sätt få företaget att utvecklas. “Det största drivmedlet att nå sina affärsmål beror på styrkan i en organisations lärande kultur”, säger Josh Bersin

Hur hänger rätt systemval ihop med eget ansvar, jakten på talanger och kontinuerlig utveckling i framtida organisationer? Det händer verkligen mycket just nu och det går väldigt fort – digitalisering, nya generationer på arbetsmarknaden och jakt efter talanger. Många företag arbetar hårt för att anpassa sig till den nya snabbföränderliga