Vi utvecklas bäst genom socialt lärande

Socialt lärande är idag en stor trend som organisationer och företag nu tittar närmare på, och av goda skäl. Forskning har visat att människor är mer framgångsrika och mer motiverade till att uppnå resultat när de arbetar och lär sig nya saker i grupp, så mycket som 70 %. Det driver oss också till att vilja lära oss nya saker och dela med oss av det vi kan. Socialt lärande kan också vara ett sätt att möjliggöra en företagskultur som främjar ett growth mindset – då man inspirerar medarbetare till att dela kunskap, samarbeta, arbeta mer innovativt, be om feedback, och dela erfarenheter med varandra.

Att lära sig något helt nytt på egen hand är varken enkelt eller effektivt eftersom vi inte vet vad vi ska fokusera på. Faktum är att vi är programmerade att lära oss nya saker och utvecklas genom att vara sociala från när vi föds. Social Learning teori* bevisar att våra hjärnor är konstruerade på ett sådant sätt att vi lär oss bäst genom att kopiera, observera och instruera. Trots det så satsar fortfarande många inom HR och L&D på initiativ som går emot det här. Många medarbetare får fortfarande genomföra långa digitala utbildningar utan möjligheten att kommunicera. Det är inte så smart eftersom de då bara får tillgång till den kunskap du har valt att pusha ut – men om du istället även ger dem en kanal att prata i, bolla idéer och dela erfarenheter och kunskap har du skapat en sammankopplad grupp som kommer att kunna utveckla kunskapen ur en rad olika perspektiv, vilket troligtvis kommer att generera mer innovativa resultat.

En rapport från Global Workplace Analytics employees menar att vi idag spenderar mindre än 50 % av vår arbetsdag vid skrivbordet. Det visar att det är minst lika viktigt att tänka digitalt och mobile first som socialt lärande. Men idag är tekniken så pass utvecklad att det inte längre är en fråga. Digital utbildning SKA vara lättillgänglig för medarbetare så de kan ta till sig ny kunskap när de vill, hur de vill och när de behöver den.

Det är ganska tydligt att social lärande i mobilen inte längre är en framtidsteori utan en faktisk sanning för hur vi lär oss. Företag som kommer att lyckas med att engagera och utveckla sina anställda är de som med hjälp av dagens teknik, snarare underlättar meningsfulla sociala kontakter och kunskapsdelningar, istället för att eliminera dem.

*Läs mer om social learning theory på psychologytoday.com

Skriven av Tereza Kennedy Olsen, Creative Director & Founder, Atom Collaboration

Relaterade artiklar

Socialt lärande är idag en stor trend som organisationer och företag nu tittar närmare på, och av goda skäl. Forskning har visat att människor är mer framgångsrika och mer motiverade till att uppnå resultat när de arbetar och lär sig nya saker i grupp, så mycket som 70 %. Det

Att bygga en stark lärandekultur är idag inte bara en fördel – det är en nödvändighet för framgång. En sådan kultur främjar innovation, anpassningsförmåga och hållbar tillväxt. Men hur bygger vi en sådan kultur? Här är åtta steg som kan hjälpa din organisation på vägen.

Vi på ATOM Collaboration har på sistone haft ett flertal diskussioner kring hur man bör tänka i fråga om systemköp. Det är svårt att välja system, och inte alltför sällan kan det bli fel. Det största problemet är att många tar fram en kravspecifikation med fokus på det man inte