Vi utvecklas bäst genom socialt lärande

Socialt lärande är idag en stor trend som organisationer och företag nu tittar närmare på, och av goda skäl. Forskning visar att människor är mer motiverade till att uppnå resultat när de lär sig nya saker i grupp, så mycket som 70 %. Det driver oss också till att vilja lära oss nya saker och dela med oss av det vi kan. Socialt lärande möjliggör en företagskultur som främjar ett growth mindset. Medarbetare inspireras då till att dela kunskap, samarbeta, arbeta mer innovativt, be om feedback, och dela erfarenheter med varandra.

Att lära sig något helt nytt på egen hand är varken enkelt eller effektivt eftersom vi inte vet vad vi ska fokusera på. Faktum är att vi lär oss nya saker och utvecklas genom att vara sociala från födseln. Social Learning theory* bevisar att våra hjärnor är konstruerade så att vi lär oss bäst genom att kopiera, observera och instruera. Trots det så satsar fortfarande många inom HR och L&D på initiativ som går emot det här. Många medarbetare får fortfarande genomföra långa digitala utbildningar utan möjligheten att kommunicera. Det är inte så smart eftersom då de bara får tillgång till den kunskap du valt att pusha ut. Erbjud istället en kanal för socialt lärande att prata, bolla idéer och dela erfarenheter i. Då har du skapat en sammankopplad grupp. En grupp som kommer kunna utveckla kunskapen ur en rad olika perspektiv, vilket troligtvis kommer att generera mer innovativa resultat.

En rapport från Global Workplace Analytics menar att vi idag spenderar mindre än 50 % av vår arbetsdag vid skrivbordet. Det är minst lika viktigt att tänka digitalt och som i socialt lärande. Idag är tekniken så pass utvecklad att det inte längre är en fråga. Digital utbildning SKA vara lättillgänglig för medarbetare. Så att de kan ta till sig ny kunskap när de vill, hur de vill och när de behöver den.

Det är ganska tydligt att socialt lärande inte längre är en framtidsteori. Socialt lärande är snarare en faktisk sanning för hur vi lär oss. De företag som engagerar och utvecklar sina anställda är de som med hjälp av dagens teknik underlättar meningsfullt socialt lärande.

*Läs mer om social learning theory på psychologytoday.com

Skriven av Tereza Kennedy Olsen, Creative Director & Founder, Atom Collaboration

Relaterade artiklar

Learning efter krisen – “IN THE FLOW OF WORK” till “IN THE FLOW OF LIFE” Det har väl inte undgått någon att coronakrisen har snabbspolat fram organisationer till en (positiv) digital utveckling. Josh Bersin, HR-analytiker, som nyligen intervjuade ett flertal HR-chefer vittnar om att många säger samma sak – ”att

Idag sätter många Learning & Development avdelningar en övergripande strategi men bryter inte alltid ner den till en Learning CONTENT strategi. Men varför är det viktigt att sätta en mer detaljerad plan? Marketing Content strategi och Learning Content strategi ligger egentligen väldigt nära varandra. Det handlar ju om att dela

“Du kan aldrig stiga ner i samma flod två gånger”, lär den grekiske filosofen Herakleitos en gång förklarat. Uttrycket Panta Rei, vilket från Grekiskan kan översättas till “Allt flyter”, syftar till att allt ständigt är i rörelse, förändras och flyter vidare. I dagens snabba och ständigt skiftande värld diskuterar Louise