När du ska köpa ett LMS/LXP

Vi på ATOM Collaboration har på sistone haft ett flertal diskussioner kring hur man bör tänka i fråga om systemköp. Det är svårt att välja system, och inte alltför sällan kan det bli fel. Det största problemet är att många tar fram en kravspecifikation med fokus på det man inte kunde göra i det gamla systemet. Med all rätt fokuserar man på teknik, men det finns en risk att man söker efter ett system som har all funktionalitet, men när det sedan implementeras visar det sig att det inte är intuitivt att använda – varken för administratörer eller slutanvändare. Oftast är systemet komplext och det krävs att man måste ha administratörer för att enbart administrera systemet.

Det du ska göra är att först och främst, tillsammans med ditt team, sätta visionen och identifiera fokusområden som det nya systemet måste kunna tillgodose för att ni ska nå er vision. Det kan t ex vara saker som Mobile first, lärande här och nu, push och pull och en bra sökfunktion. A och O är att tänka igenom målgruppens behov och användarupplevelse, på vad ni vill kunna följa upp och mäta etc. När ni har identifierat era fokusområden krävs det modiga beslut från organisationen. Ni behöver ifrågasätta gamla sanningar, rutiner och processer. LMS-system har historiskt sett haft ett alltför stort fokus på det administrativa – dvs klassrumslärande och ofta långa paketerade e-learning kurser eller stora blended learning-program. Men sanningen är, att det inte är lika relevant idag att enbart pusha ut enskilda paket. Idag har din målgrupp, dina anställda, snarare ett ökat behov av att snabbt kunna dela kunskap med varandra på en gemensam yta och de vill kunna söka efter relevant kunskap som löser deras problem och kunskapsbehov här och nu. 30-60 minuter långa e-learninginitiativ fungerar helt enkelt inte lika bra idag som för 10 år sedan.

En del organisationer har börjat göra kortare, mer uppdelade lösningar, microlearning eller bite size-learning, vilket såklart är ett bättre alternativ än stora paket. Men problemet kvarstår om utrullningen sker genom ett stort tungt system med kass användarupplevelse som varken gynnar administratörer eller de som ska gå utbildningen.

Så vårt stalltips är att helt enkelt skrota gamla administrativt tunga system. Tänk om och sätt upp en vision som speglar hur vi alla lär oss saker idag – vi googlar, vi frågar, vi delar och vi ser filmer på Youtube! Tänk på att skapa möjligheter för lärande i mobilen, gör sökbart och lättillgängligt innehåll och ge både användare och administratörer möjligheter att själva producera innehåll på ett smidigt sätt. Börja våga ifrågasätta gamla sanningar. Endast då kan du på riktigt skapa en lärande organisation.

#BeBrave #DoItDifferent #share #learn #collaborate

Skriven av Atom Collaboration

Relaterade artiklar

“Du kan aldrig stiga ner i samma flod två gånger”, lär den grekiske filosofen Herakleitos en gång förklarat. Uttrycket Panta Rei, vilket från Grekiskan kan översättas till “Allt flyter”, syftar till att allt ständigt är i rörelse, förändras och flyter vidare. I dagens snabba och ständigt skiftande värld diskuterar Louise

Man brukar säga att det inte går att ha för många förändringar på gång samtidigt. Men i dagens företagsklimat är det nästan omöjligt att inte ha det. AI, ekonomiska utmaningar, oro, hybrida arbetssätt, jakten på välmående, ökad mångfald och mötet med nya generationer, roller och stora kompetensomställningar präglar våra arbetsplatser