Snacka om skills: Varför pratar vi så mycket om lärande på företag just nu?

Att lärande och utveckling har fått en plats på den strategiska agendan är det inget snack om. Alla pratar om vikten av lärande, kompetensförsörjning, upskilling och reskilling. Det är såklart fantastiskt att så många bidrar till dialogen och är med och poängterar vikten av utveckling.

Men trots att vi pratar mycket om utveckling anser många strateger och forskare att arbetsmarknaden inte matchar omvärldens snabba utvecklingstakt som ständigt alstrar nya roller och arbetsuppgifter. Redan nu har vi kompetensbrist på våra företag. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många kandidater med rätt kompetens. Det är här vikten av ”upskilling och reskilling” kommer in, som är ett sätt att behålla och kompetensutveckla de medarbetare man redan har. Men hur har vi hamnat här, där utveckling av medarbetare är viktigare än någonsin? Och vad handlar alla begrepp om som vi rör oss med när vi pratar om lärande och utveckling på företag? Hur hänger det ihop, hur ska man tänka och vad ska man göra?

Fyra orsaker till varför vi pratar om lärande just nu:

1. Omvärldens snabba framtakt med digitalisering, automatisering och nya hållbara lösningar påverkar våra roller och arbetsuppgifter. 

Enligt World Economic Forum så kommer hälften av alla medarbetare att behöva utveckla eller helt förändra sin kompetens inom de närmaste 5 åren för att kunna behålla sina jobb. Det är utifrån det behovet som bland andra uttrycken ”Upskilling och Reskilling” används flitigt. 

2.Globalt sker ”The Great resignation” där miljontals anställda på kort tid säger upp sig och byter jobb. Det gör att företag och ledare börjat fundera på vad de kan göra för att behålla och fånga viktig kompetens framåt. Några av orsakerna till uppsägningarna har varit bristfälligt ledarskap och få utvecklingsmöjligheter. Det har gjort att utveckling av ledare och medarbetare har hamnat i fokus och att erbjudande om utveckling rankas högt i rekryteringsstrategier. Bland annat visar en studie från McKinsey att 1 av 3 företag idag investerar mer i lärande och utveckling än tidigare.

A neon sign with red letters

Description automatically generated

3. På grund av insikten i att världen förändras snabbt och människor börjar flytta på sig och ställa högre krav så är strategisk kompetensförsörjning i ropet som ett sätt att proaktivt förebygga bristande kompetens på företaget. Det handlar om att utifrån kompetens kartlägga, behålla, rekrytera, engagera och utveckla medarbetare för att säkerställa att företaget har rätt kompetens på kort och lång sikt.

4. Sveriges riksdag har också förstått behovet av att snabbare kunna utveckla kompetens när de i somras klubbade igenom ett omställningsstudiestöd som ska öka flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden. Stödet syftar till att alla medarbetare ska få bättre förutsättningar till kompetensutveckling genom hela arbetslivet och därigenom stärka Sveriges konkurrenskraft. 

Så vi kan väl utifrån det här konstatera att det finns en ganska logisk anledning att alla pratar om lärande och utveckling. Företag måste helt enkelt satsa på det för att överleva, kunna behålla sina medarbetare och ha rätt kompetens som kan takta omvärldens förändringar – nu finns till och med stöd för att kunna göra det. Det innebär att företag har ett stort ansvar som möjliggörare och att medarbetare måste ta ett självledarskap i att uppdatera sina kompetenser för att fortsätta vara relevanta på arbetsmarknaden. 

Källor och läs mer:

Om kompetensförsörjning https://www.ihm.se/i-fokus/kunskap/vad-ar-kompetensforsorjning/

Trenden upskilling och reskilling https://www.utbildning.se/inspiration/artiklar/upskill-reskill-framtidssakra-dina-kompetenser-19292

The Great resignation https://www.tng.se/trender/the-great-resignation-sa-paverkas-din-rekrytering/https://www.modernworkplacelearning.com/cild/5-tools-for-workplace-learning/

Om omställningsstudiestöd https://www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/omstallningsstudiestod.html#h-VadaromstallningsstudiestodSkriven av Tereza Kennedy Olsen CEO, Creative Director & Founder, Atom Collaboration

Relaterade artiklar

Många pratar om att skapa en lärande kultur. En lärande kultur är viktigt för att det kan hjälpa till att nyttja medarbetares fulla potential och på så sätt få företaget att utvecklas. “Det största drivmedlet att nå sina affärsmål beror på styrkan i en organisations lärande kultur”, säger Josh Bersin

Man brukar säga att det inte går att ha för många förändringar på gång samtidigt. Men i dagens företagsklimat är det nästan omöjligt att inte ha det. AI, ekonomiska utmaningar, oro, hybrida arbetssätt, jakten på välmående, ökad mångfald och mötet med nya generationer, roller och stora kompetensomställningar präglar våra arbetsplatser

Hur skapar man effektiva och motiverande team