Nå dina affärsmål genom att sätta en tydlig Learning Content strategi

Idag sätter många Learning & Development avdelningar en övergripande strategi men bryter inte alltid ner den till en Learning CONTENT strategi. Men varför är det viktigt att sätta en mer detaljerad plan?

Marketing Content strategi och Learning Content strategi ligger egentligen väldigt nära varandra. Det handlar ju om att dela kunskap, utbilda, informera och påverka beteenden vilket mångt och mycket även är vad digitalt lärande handlar om. Learning har tidigare ofta handlat om att ”om vi skapar en digital utbildning så kommer den att vara relevant och våra medarbetare kommer att gå den, och om de inte gör det så gör vi den tvingande”. Sen har man skapat en mellanmjölksvariant med generellt innehåll som ska passa alla. Men det kanske fungerade då när man mest mätte på genomförande. Idag när vi har bättre system som kan kan mäta content på andra och fler sätt som gör att vi tydligare kan korrelera resultat till affärsmål är det dags att börja tänka om. Det är idag absolut nödvändigt att sätta en content strategi även för L&D för att maximera ROI.

Content marketing är det mest ekonomiska och effektiva sättet att stärka varumärket. Om målgruppen kan lita på att ett företag är transparent och delar trovärdigt innehåll, är det troligtvis samma företag de köper av. Det handlar om att få folk att gå från intresse till beslut om att köpa (eller göra något). Det handlar också om att engagera, skapa långsiktiga relationer och få fler följare. Vi vet idag att det fungerar. Samma princip gäller för Learning Content – för vi vill väl uppnå samma sorts beteendeförändring hos medarbetare?

Syftet med att sätta en Learning content strategi är att ännu tydligare länka samman L&D till företagetsaffärsmål. Det är viktigt att sätta mål på en mer detaljerad nivå, dvs att definiera vilket Learning content vi ska skapa och varför under året (eller per kvartal). Bryt ner från övergripande strategi ner till konkreta aktiviteter. Tänk på vad som PÅ RIKTIGT är relevant och sätt ”göra-mål” till specifika målgrupper – både internt och externt – och definiera mindre delar av content utifrån det – som du gärna lätt kan justera och använda fler gånger.

Några tips på vägen:

  1. Börja se Learning content som en resurs för att göra verklighet av dina affärsmål.
  2. Skapa en tydligare Learning content strategi där utbildningsinnehållet tydligt linjerar med affärsmålen och en roadmap för minst ett kvartal.
  3. Se till att innehåll, design, lansering och push verkligen når rätt målgrupp i rätt tid och med rätt syfte.
  4. Tänk långsiktigt när du sätter strategin – kontinuerlig närvaro och hållbarhet – både innan, under och efter ska ditt content stötta din målgrupp.
  5. Börja skapa verkligt relevant content som folk vill läsa, se eller lyssna på – vad har du att berätta om som din målgrupp tycker är intressant och har nytta av? Tänk nano, micro och bite-sized.
  6. Hur kan du minimera trösklar så att ditt content är lättillgängligt?
  7. Börja dela content inte bara internt utan även externt – transparens, öppenhet och bjussighet stärker varumärket och bygger trovärdighet.

Skriven av Tereza Kennedy Olsen, Creative Director & Founder, Atom Collaboration

Relaterade artiklar

Att lärande och utveckling har fått en plats på den strategiska agendan är det inget snack om. Alla pratar om vikten av lärande, kompetensförsörjning, upskilling och reskilling. Det är såklart fantastiskt att så många bidrar till dialogen och är med och poängterar vikten av utveckling. Men trots att vi pratar

Forskning har visat att människor är mer framgångsrika och mer motiverade till att uppnå resultat när de arbetar och lär sig nya saker i grupp, så mycket som 70 %.
AI-genererad konst utmanar människors uppfattning om mänsklig natur och konstnärlig kreativitet.