SCANDIC HOTELS – utvecklas och dela kunskap 5 minuter om dagen

”Ger mina bästa rekommendationer till ATOM COLLABORATION. Alltid massa klokskap och inspiration. Tack för grymt samarbete.”

Cecilia Lumbholt, Head of Digital Learning, Scandic Hotels

Hur går du från en icke-existerande lärande kultur och utdaterad e-learning, till en social kanal som alla medarbetare använder varje dag för att kommunicera, utvecklas och lära av varandra? Som konsulter drev vi ett omfattande kulturförändringsprojekt, implementerade nytt system och skapade nya arbetssätt, metoder och processer, och producerade koncept och innehåll för ledare och medarbetare.

Utmaning

Hitta, välja och implementera ett nytt utbildningsverktyg. Support för uppbyggnad av en varje dag lärande kultur som mixar utbildning och internkommunikation i en kanal. Transformera utdaterad e-learning och klassrum till felxibelt och lättillgängligt socialt lärande och mikrolärande.

Lösning

Ett nytt system, Fuse Universal, och förändringsledning kring uppbyggnad av kultur och struktur kring ett nytt sätt att arbeta och utvecklas för alla ledare och medarbetare på alla nivåer i hela organisationen. Omfattande arbete med en ny digital introduktion så medarbetare blir redo innan första arbetsdagen.

Resultat

Hög uppmärksamhet i media. Ökad gästnöjdhet med +10% (2018). Medabetare som använder det nya systemet Fuse upplever mer samarbetsförmåga, egenansvar, gästfokus och stolthet. Projektet blev nominerat och bäst av tre som ett av de mest framgånsrika transformationerna på British Learning Awards (2019). IMD Business School i Lausanne har producerat en studie om kulturresan.