SOS ALARM – personlig kompetensutveckling på en samlad plats

”Atom är precis vad ett företag behöver för att ta lärandet till nästa nivå och därigenom kunna nå företagsmålen på kort och lång sikt. De hjälpte oss med grunden som möjliggjorde vi därefter har utvecklat en lärandekultur med grymt bra verktyg. Verktyg som dessutom inte resulterade i någon merkostnad utan fanns in om företaget.”

Amina Berg Wadsten, HR Direktör, SOS Alarm

Utmaning

SOS Alarm behövde göra en förflyttning för att ändra mindset när det kommer till utveckling och lärande. Kunden vill göra verklighet av att skapa en lärande kultur i praktiken och börja göra lärande till en del av vardagen hos individen.

Lösning

En nulägesanalys genomfördes för att identifiera var vi bäst kunde nå målgruppen. Lösningen landade i SOS Campus – en samlad arena för lärande där både informellt och formellt lärande samlas. Utformning av koncept ”Upskill” som innehåll en personlig utvecklingsresa där digital och fysisk utbildning för ledare, team och individ innehöll ämnen som linjerades med aktuella affärsmål: Välmående, Lärande och utveckling, Samarbete samt anpasssningsförmåga.

Resultat

Över 70% av ledare och medarbetare befinner sig i Teams-kanalen SOS Campus för att utveckla sig själv och sina kollegor. Ett mycket högt index för kompetensutveckling på 4,57 av 5 i senaste medarbetarundersökning samt att ENPS har ökat från 13 till 36 från det att SOS Campus lanserades.