SVERIGES HR FÖRENING — MÖTA MEDLEMMARS BEHOV I EN DIGITAL VÄRLD

MÖTA MEDLEMMARS BEHOV I EN DIGITAL VÄRLD

Sveriges HR Förening startade 2020 en omfattande förändringsresa för att ännu tydligare möta medlemmarnas behov. Vi har hjälpt till med att designa varumärket, kommunikationsstrategi och en webbplats där kunskapsdelande är centralt. En del av samarbetet har handlat om att utveckla ett digitalt utbildningsprogramkoncept kring AI-utveckling för HR professionella.

Hanna Schultz från ICA Gruppen beskriver samarbetet med Atom: “Atom är en nyfiken samarbetspartner som gärna utvecklar nytt på ett flexibelt sätt. Tillsammans utmanade vi möjligheten att skapa digitalt lärande i SharePoint, vilket blev grunden till #growatica, en uppskattad digital plats för lärande hos oss.” Genom att erbjuda en lärandeplattform som ligger nära vardagsverksamheten, gav vi anställda möjlighet att direkt börja leva kulturen.

Utmaning

Strategi och koncept för kommunikation och lärande som möter medlemmar och potentiella medlemmars behov.

Lösning

Varumärkesdesign, guidelines och innehållsmallar. Design och produktion av webbsida, Kunskapsbanken och kommunikationsstrategi. Koncept och innehåll för AI-utbildningsprogram.

Resultat

Ökad räckvidd och fler webbplatsbesök där fler ansöker medlemskap. Ökad närvaro i sociala medier som har genererat nya medlemmar och resultat. AI-utbildningsprogrammet startar våren 2021.