DIGISNACK — EN DIGITAL KANAL FÖR LÄRANDE & SAMARBETE I OFFICE 365

EN DIGITAL KANAL FÖR LÄRANDE & SAMARBETE I OFFICE 365

“Atom har med stort engagemang hjälpt oss paketera och leverera digitalt lärande och kunskap på ett snyggt och kreativt sätt som hjälper oss i vår transformativa resa.”
ROBERT GUSTAFSSON, ICA HANDLARNAS FÖRBUND

Det fanns ingen naturlig digital plats där ICA-handlare kunde mötas, samtidigt som Handlarförbundet befann sig mitt i en transformationsresa som handlade just om digitalisering. Vi skapade därför en kanal för lärande, samarbete och kunskapsdelande nära verksamheten där handlare redan befann sig.

Resultat

Koncept, kanal, paketering och innehåll som stöd till ICA Handlarnas digitala transformation.

Det stora problemet vi stod inför var att gå från att enbart diskutera en lärstrategi till att verkligen engagera människor att lära varje dag och skapa en kultur runt det. Genom att erbjuda konkreta verktyg och skapa en digital plattform, tog vi steget från teori till praktik.

Lösning

Design och implementering av en digital lärkanal för ICA-handlare i Office 365, #digisnack. Strategi, koncept, copy och Bite size innehålls-planering.

Vårt uppdrag var tydligt: inspirera anställda att lära varje dag och få en lärkultur att ta form inom organisationen. Genom att utforma en digital plattform i SharePoint, skapade vi ett utrymme där medarbetare kunde engagera sig i dagligt lärande.

Resultat

Implementering 2020-21. Positiv feedback från beställare och testgrupp.

Projektets genomslag var omfattande, både internt och externt. Plattformen nådde ett stort antal användare och bidrog till en betydande kulturell förändring. Tack vare sitt innovativa tillvägagångssätt vann ICA Learning Strategy Human Growth Awards 2019 “Bästa HR-team”.