ICA GRUPPEN – en framgångshistoria med #growatica

”Atom är en nyfiken samarbetspartner som gärna utvecklar nytt på ett flexibelt sätt. Tillsammans utmanade vi möjligheten att skapa digitalt lärande i SharePoint, vilket blev grunden till #growatica, en uppskattad digital plats för lärande hos oss.” Genom att erbjuda en lärandeplattform som ligger nära vardagsverksamheten, gav vi anställda möjlighet att direkt börja leva kulturen.”

Hanna Schultz, Learning strateg, ICA Gruppen

I en värld där kontinuerligt lärande är avgörande för framgång, satte ICA Gruppen och Atom gemensamt upp ett ambitiöst mål: att skapa en lärkultur som genomsyrar organisationen. Tillsammans skapade vi #growatica, en digital plattform för lärande, som idag är en uppskattad del av ICA Gruppen.

Utmaning

Från strategi till handling: Skapa en rörelse för lärande

Det stora problemet vi stod inför var att gå från att enbart diskutera en lärande strategi till att verkligen engagera människor att lära varje dag och skapa en kultur runt det. Genom att erbjuda konkreta verktyg och skapa en digital plattform, tog vi steget från teori till praktik.

Lösning

Aktivera lärande i vardagen: Skapa en lärandekultur

Vårt uppdrag var tydligt: inspirera anställda att lära varje dag och få en lärande kultur att ta form inom organisationen. Genom att utforma en digital plattform i SharePoint, skapade vi ett utrymme där medarbetare kunde engagera sig i dagligt lärande.

Resultat

Framgång genom Innovation: En prisvinnande lärande strategi

Projektets genomslag var omfattande, både internt och externt. Plattformen nådde ett stort antal användare och bidrog till en betydande kulturell förändring. Tack vare sitt innovativa tillvägagångssätt vann ICA Learning Strategy Human Growth Awards 2019 ”Bästa HR-team”.